Kvalita vysokého školstva

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva organizuje pravidelnú ročnú konferenciu venovanú kvalite vysokého školstva.

Cieľom konferencie Kvalita vysokého školstva je v súlade s poslaním asociácie zdieľať príklady dobrej praxe v implementácii, udržiavaní a zlepšovaní vnútorných systémov kvality vysokých škôl podľa požiadaviek národných a medzinárodných štandardov a akreditačných schém, spájať fyzické a právnické osoby pôsobiace v oblasti kvality vysokého školstva a informovať o najnovších poznatkoch podporujúcich kvalitu vysokého školstva.


Kvalita vysokého školstva 2023


Kvalita vysokého školstva 2024