Organizačné pokyny

Miesto konania: Hotel Lesná**** Stará Lesná 157, 059 52 Stará Lesná

Dátum: 12.10.2023

Rokovací jazyk: Slovenský, Český

Záväzná registrácia: Vyplnením a odoslaním záväznej prihlášky

Uzávierka registrácie: 31.08.2023


Pre účastníkov konferencie je ubytovanie rezervované z 12. na 13.10.2022 v hoteli Lesná**** v Starej Lesnej.

Účastníci konferencie si ubytovanie zabezpečujú a platia samostatne na recepcii hotela.

Ubytovanie nie je súčasťou konferenčného poplatku.

Pri rezervácii je potrebné uviesť, že ste účastníkom konferencie Kvalita vysokého školstva 2023 organizovanej Slovenskou asociáciou pre kvalitu vysokého školstva (kód „SAKVA – konferencia“), čím si uplatníte zľavu na ubytovanie.

Ubytovanie:

Obsadenie izby jednou osobou: 70,- €

Obsadenie izby dvoma osobami : 35,- € Eur / 1 osoba.

Ubytovanie je rezervované pre účastníkov konferencie najneskôr do 31.8.2023, ak sa rezervovaná kapacita neobsadí skôr. Po tomto termíne nie je zaručené ubytovanie priamo v hoteli. V okolí hotela sa nachádzajú aj iné ubytovacie zariadenia, v ktorých je možné si ubytovanie rezervovať.


Recepcia hotela: recepcia@hotellesna.sk

Telefón: +421 910 998 827; +421 52 4761 000

Webové sídlo: https://hotellesna.sk/hotel/hotel-lesna