Platobné pokyny

Konferenčný poplatok

Člen SAKVA | 195,- €  pre každého individuálneho člena asociácie alebo za každého zamestnanca kolektívneho člena asociácie. V prípade účasti viacerých zamestnancov jedného kolektívneho člena sa prihláška vyplní za každého zamestnanca osobitne, pričom je možné vystaviť jeden daňový doklad na úhradu.

Nečlen SAKVA | 234,- €


IBAN: SK19 1100 0000 0029 4314 1473

SWIFT: TATRSKBX


Termín úhrady: Uvedený v daňovom doklade – faktúre. Daňový doklad bude vystavený na základe záväznej prihlášky každému účastníkovi. Platba sa realizuje prevodným príkazom na číslo účtu asociácie.


Poznámka: Konferenčný poplatok sa v prípade neúčasti záväzne prihláseného účastníka nevracia, je však možné za účastníka vyslať najneskôr deň pred konaním konferencie oznámeného náhradníka (platí pre individuálnych ako aj kolektívnych členov asociácie). Cena konferenčného poplatku je konečná a asociácia nie je platcom DPH.