Pracovné stretnutie 03.05.2024

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva na žiadosť jej členov uskutočnila dňa 03.05.2024 operatívne pracovné stretnutie venované pripravovanému zákonu o vzdelávaní dospelých.


Cieľom pracovného stretnutia bola výmena názorov na vybrané ustanovenia pripravovaného zákona o vzdelávaní dospelých, ktoré sa dotýkajú aj vysokých škôl a vymedzujú nové právomoci pre vysoké školy. Účastníci on-line stretnutia prostredníctvom MS Teams diskutovali aj o pripomienkach, ktoré by asociácia mala doručiť v rámci pripomienkového konania k navrhovanému zneniu zákona. Na stretnutí sa zúčastnili individuálni členovia a zástupcovia kolektívnych členov asociácie.