Kolektívni členovia

BOC Information Technologies Consulting GmbH, Viedeň, Rakúsko


Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, Slovenská republika


Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovenská republika


Prešovská univerzita, Prešov, Slovenská republika


Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Slovenská republika


Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská republika


Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice, Slovenská republika


Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, Poprad, Slovenská republika


Žilinská univerzita, Žilina, Slovenská republika