Odber a archív aktualít

Prihlásenie sa k odberu aktualít


Archív aktualít


05.04.2023: Pracovné stretnutie členov asociácie 24.3.2023

Dňa 24.3.2023 sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov asociácie venované priebežnému monitorovaniu, periodickému hodnoteniu a periodickému schvaľovaniu študijných programov. Informácie sú uvedené tu.


08.03.2023: Spolupráca so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

Dňa 27.2.2023 sa uskutočnilo pracovné stretnutie medzi zástupcami Slovenskej asociácie pre kvalitu vysokého školstva a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Viac informácií tu.


15.02.2023: Rozširovanie členskej základne asociácie

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva ďakuje všetkým individuálnym a kolektívnym členom za prejavený záujem, ktorý neustále narastá. Zoznam kolektívnych členov je zverejnený tu.


09.02.2023: Používanie loga asociácie

Aby nedochádzalo k nesprávnemu výkladu aktivít asociácie a k ich zamieňaniu s činnosťou akreditačných a certifikačných orgánov, pre kolektívnych členov sú zverejnené pravidlá používania loga SAKVA.


01.02.2023: Nová vyhláška č. 244/2019 Z. z.

Dňa 01.02.2023 bola zverejnená novela vyhlášky č. 244/2019 o sústave študijných odborov Slovenskej republiky. Vysoké školy musia do 31. augusta 2025 zosúladiť obsah uskutočňovaných študijných programov so sústavou študijných odborov účinnou od 1. februára 2023. Viac informácií tu.


23.11.2022: Zasadnutie predsedníctva

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo zasadnutie predsedníctva Slovenskej asociácie pre kvalitu vysokého školstva, na ktorej bola zvolená výkonná riaditeľka asociácie.


22.11.2022: Zasadnutie valného zhromaždenia

Dňa 22.11.2022 sa uskutočnilo zasadnutie valného zhromaždenia Slovenskej asociácie pre kvalitu vysokého školstva, na ktorej boli zvolení členovia predsedníctva, predseda a členovia dozornej rady asociácie.