Plánované stretnutia

Plánované pracovné stretnutia v roku 2024


07.06.2024 | Zasadnutie organizačného výboru konferencie kvalita vysokého školstva 2024.

06.09.2024 | Zasadnutie organizačného výboru konferencie Kvalita vysokého školstva 2024.

18.10.2024 | Spoločné zasadnutie organizačného a programového výboru konferencie Kvalita vysokého školstva 2024.