Plánované stretnutia

Plánované pracovné stretnutia v roku 2024

15.03.2024 o 10.00 hod. | Pracovné stretnutie venované úpravám študijných programovktorého cieľom je prezentácia postupov vysokých škôl pri zabezpečení participácie zainteresovaných strán na úpravách ŠP, vrátane informačných listov predmetov a hľadanie efektívnych postupov pri úpravách a redukcii ich administratívnej náročnosti. Hosťujúcou vysokou školou bude Katolícka univerzita v Ružomberku.

17.5.2024 o 10.00 hod. | Pracovné stretnutie venované skúsenostiam s posudzovaním VSK, ktorého cieľom je vzájomná diskusia o príkladoch dobrej a zlej praxe v zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Hosťujúca vysoká škola bude zverejnená.